מבצעים והטבות

בוא להרוויח!

 • Thumbnail 223147 80x80
  21 שעות נותרו
  • מרוויחים מה NBA! קבל 10% אקסטרה על דאבלים ושלישיות בטפסי NBA!
  • הטבה במיוחד בשבילך!! שלח טופס קומבינציה באתר ובסלולר המכיל 2-3 אירועי NBA (דאבלים, שלישיות) וקבל 10% אקסטרה על יחס הזכייה. לא כולל שיטות, תקף לטפסים המכילים אירועי NBA בלבד, בכפוף לתנאי המבצע.
  • תנאי המבצע

   1. תקופת המבצע:
   1.1. תקופת המבצע 28.3.17 בשעה 00:01 ועד ה 30.3.17 בשעה 23:59 או עד גמר מלאי הטבות כפי שהוגדר בפרוטוקול המבצע במשרדי הטוטו .
   1.2. הטוטו רשאי להפסיק או להאריך את המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש. עם זאת, הודעה על הפסקת המבצע לא תשלול הטבה לה היה זכאי המשתתף לפני מועד ההודעה.
   2. תנאי השתתפות במבצע וזכאות להטבה
   2.1. על פי חוק, ההימור בטוטו מותר מעל לגיל 18.
   2.2. המבצע בתוקף רק במשלוח טפסים באמצעות אתר האינטרנט, הטאבלט והסלולר בלבד.
   2.3. המבצע תקף למשחקי הליין בלבד .
   2.4. המבצע תקף להימור על משחקי ה NBA בלבד ורק לשליחת טפסים המכילים 2-3 אירועים, כלומר דאבלים או שלישיות , אך אינו תקף לטופס שיטה.
   2.5. טופס שבוטל או טופס VOID אינו זכאי להטבה.
   3. אופן חישוב ההטבה
   3.1. הבונוס ינתן על היחס הכולל של קומבינציה זוכה.
   3.2. היחס כולל של הקומבינציה יעוגל לפי כללי האתר. להלן אופן חישוב ההטבה:
   יחס כולל * % הבונוס * סכום ההימור = זכיה כולל בונוס.
   3.3 סכום ההטבה יעוגל על פי כללי העיגול באתר.
   3.4. ההטבה תתעדכן בחשבון ההטבות של הלקוח עד 4 ימי עסקים לאחר שההימור ייושב (עם קבלת התוצאות במערכת).
   4. אופן מימוש ההטבה
   4.1. סכום ההטבה אינו ניתן למשיכה.
   4.2. ניתן להשתמש בכספי ההטבה רק למשלוח טפסים במשחקי המועצה באתר בלבד.
   4.3 ההטבה המקסימלית הינה 5,000 ש"ח.
   5. תוקף ההטבה
   כספי ההטבה תקפים למשך 7 ימים מיום קבלת ההטבה בחשבון המשתתף. כספי הטבה אשר לא מומשו בתקופה זו ימחקו מחשבון.
   6. הטוטו רשאי לשנות את תנאי המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש.
   7. בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו.
   8. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

 • Thumbnail 223147 80x80
  21 שעות נותרו
  • מרוויחים מה NBA!! קבל 10% אקסטרה על דאבלים ושלישיות בטפסי NBA!
  • הטבה במיוחד בשבילך!! שלח טופס קומבינציה באתר ובסלולר המכיל 2-3 אירועי NBA (דאבלים, שלישיות) וקבל 10% אקסטרה על יחס הזכייה. לא כולל שיטות, תקף לטפסים המכילים אירועי NBA בלבד, בכפוף לתנאי המבצע.
  • תנאי המבצע

   1. תקופת המבצע:
   1.1. תקופת המבצע 28.3.17 בשעה 00:01 ועד ה 30.3.17 בשעה 23:59 או עד גמר מלאי הטבות כפי שהוגדר בפרוטוקול המבצע במשרדי הטוטו .
   1.2. הטוטו רשאי להפסיק או להאריך את המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש. עם זאת, הודעה על הפסקת המבצע לא תשלול הטבה לה היה זכאי המשתתף לפני מועד ההודעה.
   2. תנאי השתתפות במבצע וזכאות להטבה
   2.1. על פי חוק, ההימור בטוטו מותר מעל לגיל 18.
   2.2. המבצע בתוקף רק במשלוח טפסים באמצעות אתר האינטרנט, הטאבלט והסלולר בלבד.
   2.3. המבצע תקף למשחקי הליין בלבד .
   2.4. המבצע תקף להימור על משחקי ה NBA בלבד ורק לשליחת טפסים המכילים 2-3 אירועים, כלומר דאבלים או שלישיות , אך אינו תקף לטופס שיטה.
   2.5. טופס שבוטל או טופס VOID אינו זכאי להטבה.
   3. אופן חישוב ההטבה
   3.1. הבונוס ינתן על היחס הכולל של קומבינציה זוכה.
   3.2. היחס כולל של הקומבינציה יעוגל לפי כללי האתר. להלן אופן חישוב ההטבה:
   יחס כולל * % הבונוס * סכום ההימור = זכיה כולל בונוס.
   3.3 סכום ההטבה יעוגל על פי כללי העיגול באתר.
   3.4. ההטבה תתעדכן בחשבון ההטבות של הלקוח עד 4 ימי עסקים לאחר שההימור ייושב (עם קבלת התוצאות במערכת).
   4. אופן מימוש ההטבה
   4.1. סכום ההטבה אינו ניתן למשיכה.
   4.2. ניתן להשתמש בכספי ההטבה רק למשלוח טפסים במשחקי המועצה באתר בלבד.
   4.3 ההטבה המקסימלית הינה 5,000 ש"ח.
   5. תוקף ההטבה
   כספי ההטבה תקפים למשך 7 ימים מיום קבלת ההטבה בחשבון המשתתף. כספי הטבה אשר לא מומשו בתקופה זו ימחקו מחשבון.
   6. הטוטו רשאי לשנות את תנאי המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש.
   7. בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו.
   8. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

 • Thumbnail 211906 80x80
  5 ימים נותרו
  • לקוח חדש? -הרשם לאתר שחק ב 20 ₪ וקבל 20 ₪, אחד ללקוח
  • לקוח חדש? הרשם לאתר הטוטו. שחק ב 20 ש"ח ומעלה וקבל 20 ש"ח מתנה להימור הבא שלך. בכפוף לתנאי המבצע (המבצע תקף במשחקי הליין בלבד ולסה"כ טופס יחיד)
  • תנאי המבצע

   1. תקופת המבצע:
   1.1. תקופת המבצע 1.1.17 בשעה 00:01 ועד ה 4.4.17 בשעה 23:59
   1.2. הטוטו רשאי להפסיק או להאריך את המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש. עם זאת, הודעה על הפסקת המבצע לא תשלול הטבה לה היה זכאי המשתתף לפני מועד ההודעה.
   2. תנאי השתתפות במבצע וזכאות להטבה
   2.1. על פי חוק, ההימור בטוטו מותר מעל לגיל 18.
   2.2. המבצע בתוקף רק במשלוח טפסים באמצעות אתר האינטרנט, הטאבלט והסלולר בלבד.
   2.3. המבצע תקף למשחקי הליין בלבד ולסה"כ טופס יחיד .
   2.4. המבצע תקף עבור לקוחות חדשים בלבד שנרשמו לאתר בתקופת המבצע ושיחקו ב 20 ש"ח ומעלה בתקופת המבצע.
   2.5. טופס שבוטל או טופס VOID אינו זכאי להטבה.
   3. ההטבה
   3.1. ההטבה תתעדכן בחשבון ההטבות של הלקוח עד 4 ימי עסקים לאחר שההימור ייושב (עם קבלת התוצאות במערכת).
   3.2. המבצע מוגבל בהטבה אחת בסך 10 ₪ ללקוח.
   4. אופן מימוש ההטבה
   4.1. סכום ההטבה אינו ניתן למשיכה.
   4.2. ניתן להשתמש בכספי ההטבה רק למשלוח טפסים במשחקי המועצה באתר בלבד.
   5. תוקף ההטבה
   5.1 כספי ההטבה תקפים למשך 10 ימים מיום קבלת ההטבה בחשבון המשתתף. כספי הטבה אשר לא מומשו בתקופה זו ימחקו מחשבון.
   6. הטוטו רשאי לשנות את תנאי המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש.
   7. בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו.
   8. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.